شناخت مسیحیت این وبلاگ در نظر دارد تا دین مسیحیت را مطالعه و بررسی كند و نسبت مسیحیت كنونی را با مسیحیت واقعی نشان دهد. طبعاً نظرات و پیشنهادات خوانندگان محترم می‌تواند در پیش‌برد این راهبرد كمك كند. http://christianity.mihanblog.com 2018-07-20T20:12:01+01:00 text/html 2017-04-04T03:46:23+01:00 christianity.mihanblog.com رهروان ولایت سر و پای مسیح؛ و بی توجهی اناجیل! http://christianity.mihanblog.com/post/966 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/21_8.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>اناجیل متی و مرقس ماجرای تدهین مسیح توسط یك زن را بیان کرده‌اند و بیان هر دو انجیل هم شبیه به یكدیگر است، اما انجیل یوحنا همین قصه را با اختلاف زیادی آورده است كه به نظر می‌رسد نویسنده انجیل یوحنا یا متی و مرقس، به تفاوت سر و پای مسیح هم دقت نکرده‌اند!</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22569">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-04-03T03:37:18+01:00 christianity.mihanblog.com رهروان ولایت دلیل عملی بر نخواندن كتاب مقدس http://christianity.mihanblog.com/post/965 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/14_2.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>یك كشیش برای اجبار مردم به خواندن كتاب مقدس مسیحیان، یك دلیل به‌اصطلاح علمی آورده است كه تجربیات «قوم خدا» را برای مردم مفید دانسته است! اما تجربیاتی كه در كتاب آن‌ها آمده است نه‌تنها مایه هدایت و سعادت نیست بلكه خواندن آن موجب گمراهی انسان‌ها می‌شود، اما هدایتی كه در قرآن و منابع اسلامی موردتوجه است، عین هدایت واقعی است.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22568">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-30T06:08:14+01:00 christianity.mihanblog.com رهروان ولایت کتاب مقدس و اسفار گمشده http://christianity.mihanblog.com/post/964 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/676767_0.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>کتاب مقدس در طول تاریخ دستخوش تحریفات فراوانی قرار گرفته است؛ اگر چه این تحریفات به تناسب زمان و مکان با هم متفاوت بوده‌اند. تحریف کنندگان کتاب مقدس گاهی به حذف آیه و یا ترجمه‌ی نادرست اکتفا کرده و در برخی موارد که نشانه‌های آن در کتاب مقدس حاضر نیز وجود دارد، به حذف یک سفر، کتاب و رساله پرداخته‌اند.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/20302">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-30T06:07:30+01:00 christianity.mihanblog.com رهروان ولایت زنان نا‌پاک در نسب‌نامه مسیح http://christianity.mihanblog.com/post/962 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/2_27.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>انبیاء الهی باید از نسلی پاك متولد شده باشند، اما در نسب نامه‌ای كه مسیحیان برای خدای خود یعنی حضرت عیسی (علیه‌السلام) طراحی کرده‌اند، افراد زناكار و ولد‌الزنا وجود دارند، در این نسب نامه، نام سه زن نیز آمده است كه هر سه آن‌ها فاحشه و زناكار بوده‌اند و این نکته ای بس عجیب و قابل توجه است.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/20295">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-30T06:06:44+01:00 christianity.mihanblog.com رهروان ولایت شباهت زکریا و یهودای اسخریوطی از دیدگاه متی http://christianity.mihanblog.com/post/961 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/6556956.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>علاوه بر اینکه کتاب مقدس مملو از تناقض و تحریف بوده، اشکالات استنادی این کتاب نیز کم نیست. همین امر کتاب مقدس و مسیحیان را با چالشی بزرگ روبرو می‌کند و حقانیت و حجیت آموزه‌های مسیحیت را زیر سؤال خواهد برد. در یکی از این موارد متی یکی از نویسندگان اناجیل بین زکریای نبی و یهودای اسخریوطی قائل به تشابهی است که غیر قابل قبول می‌باشد.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/20284">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-26T15:07:21+01:00 christianity.mihanblog.com رهروان ولایت اشتباه اناجیل در تشخیص مادر و فرزند! http://christianity.mihanblog.com/post/960 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/12_29.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>نویسندگان اناجیل در برخی نوشته‌هایشان، مطالبی را آورده‌اند كه&nbsp; اشتباهات آن کاملاَ واضح است، مثلاً انجیل متی و مرقس&nbsp; ماجرای ملاقات مسیح را ذکر کرده‌اند اما متی گفته مسیح با یک زن گفتگو کرده و مرقس گفته مسیح با پسران او حرف زده است!</p><p><br></p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22551">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-13T04:50:02+01:00 christianity.mihanblog.com رهروان ولایت بررسی عبارت فرزند خدا به روایت کتاب مقدس http://christianity.mihanblog.com/post/959 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/9475795.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>یکی از خصوصیات مسیحیت انحرافی، نداشتن صداقت و امانت داری در رساندن پیام خدا است. آنان از عبارت‌های کتاب مقدس انگونه که به نفع خودشان است سوء استفاده می‌کنند. عبارت فرزند خدا بودن عیسی مسیح، یکی از موارد سوء استفاده‌ی مسیحیان است. آنان این تعبیر را به عنوان دلیلی بر خدا بودن عیسی مسیح می‌شمارند در حالی که کتاب مقدس چنین منظوری از فرزند خدا، نداشته است.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22530">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-11T06:13:53+01:00 christianity.mihanblog.com رهروان ولایت حکم عمل نکردن به احکام، در مسیحیت http://christianity.mihanblog.com/post/956 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/5574291236703197946_2.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>کتاب مقدس مسیحیان، عمل کردن به احکام و شریعت حضرت موسی(علیه السلام) را، برای پیروان حضرت عیسی(علیه السلام) نیز لازم دانسته‌است. این کتاب، برای کسانی که احکام را کوچک شمرند، مجازات سنگین اعدام&nbsp;قرار داده‌ است. خود حضرت عیسی(علیه السلام) نیز تا آخرین لحظه‌ی حضور در بین مردم، به احکام حضرت موسی(علیه السلام) عمل می‌کردند.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22475">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-08T09:33:17+01:00 christianity.mihanblog.com رهروان ولایت قرآن و شبهه‌ی محافظت از تحریف کتاب مقدس http://christianity.mihanblog.com/post/955 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/7676786.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>مسیحیان از هر وسیله‌ای برای اثبات حقانیت خود استفاده می‌کنند. استناد به قرآن یکی از روش‌های حق جلوه دادن خود توسط مسیحیان است. آنان در رفتاری عجیب ادعا کرده‌اند که به استناد قرآن، کتاب مقدس از هر گونه تحریف مصون است. بررسی قرآن و آیات مورد استناد مسیحیت، ادعای آنان را از اساس باطل می‌کند.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22488">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-07T07:57:59+01:00 christianity.mihanblog.com رهروان ولایت گزارش BBC فارسی پیرامون تجاوز به کودکان در کلیساهای کاتولیک http://christianity.mihanblog.com/post/954 <div class="views-row views-row-1 views-row-odd views-row-first"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content"><br></div> </div> <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/456456_10.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>مدتی پیش، سایت خبری BBC فارسی گزارشی را منتشر کرد که حاکی از وخامت اوضاع در کلیساهای امریکا بود. افزایش تجاوزهای جنسی و رسوایی‌های اخلاقیِ رهبرانِ مسیحیت، چکیده این گزارش بود. 500 تجاوز جنسی در سال 2007 فقط در لس‌آنجلس... آن هم به طور متوسط حدود 20 درصد قربانیان، کودکان زیر 10 سال هستند...</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22454">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> </div> text/html 2017-03-07T07:56:51+01:00 christianity.mihanblog.com رهروان ولایت اشکال مشترک کتاب‌های آسمانی به آموزه‌ی فدا http://christianity.mihanblog.com/post/953 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/8868778.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>پس از اینکه مسیحیان در مورد به صلیب کشیده شدن مسیح به اشتباه افتادند، با پذیرش کشته شدن مسیح، آموزه‌‌های انحرافی خاصی از جمله فدا ایجاد کردند. در حالی که فدا از نظر کتاب‌های آسمانی از جمله قرآن، انجیل و تورات رد شده و قابل پذیرش نیست.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22449">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-06T06:48:42+01:00 christianity.mihanblog.com رهروان ولایت محبت در مسیحیت، واقعیت یا حربه‌ای برای شکار؟ http://christianity.mihanblog.com/post/952 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/500x369_1451585630737809.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>مسیحیت تبشیری برای افزایش جمعیت مسیحیت، سیاست‌های متعددی به‌کار گرفته‌است. آن‌ها با مخفی کردن و یا توجیه غیر منطقی دستورات خشن کتاب مقدسشان، یک محبت کاملا افراطی را به خداوند و حضرت عیسی (علیه السلام) نسبت داده‌اند. در صورتی‌که با مطالعه‌ی سابقه‌ی خدای آن‌ها، مخصوصا خدای عهد عتیق، عکس این مطلب، و یک خدای کودک‌کش ترسیم می‌شود.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22418">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-06T06:46:05+01:00 christianity.mihanblog.com رهروان ولایت مقایسه‌ی جایگاه عقل، در اسلام و مسیحیت http://christianity.mihanblog.com/post/951 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/ql_-_copy.jpg" width="627" height="396"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>اسلام، عقل را یکی از مهم‌ترین و بهترین مخلوقات می‌داند که مثل یک چراغ، روشنگری کرده و مهم‌ترین وظیفه‌ی آن، تشخیص راه صحیح از ناصحیح&nbsp;است. مسلمانان کلام آن خداوندی را پذیرفته&nbsp;که با عقل، به او&nbsp;ایمان آورده‌اند. اما در مسیحیت، این قاعده برعکس است. در این مقاله به بخشی از آن اشاره شده است.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22396">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-06T06:44:41+01:00 christianity.mihanblog.com رهروان ولایت مکاشفه‌ای به رنگ فاطمیّه http://christianity.mihanblog.com/post/950 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/presentation1.jpg" width="509" height="286"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p dir="RTL">مکاشفه‌ی یوحنا در عهد جدید، وقوع یک حادثه‌‌ای را پیشگویی کرده‌است که به واقعه‌ی شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) شباهت زیادی دارد. در این مکاشفه اژدهای خشمگینی به یک زن باردار حمله کرده،&nbsp;و موجب آزار او و بستگانش شده است.</p><p dir="RTL"><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22429">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-04T06:33:39+01:00 christianity.mihanblog.com رهروان ولایت اوصاف خدا به روایت کتاب مقدس http://christianity.mihanblog.com/post/949 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/9877687.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>کتاب مقدس در بخشی از آیات خود به بیان اوصاف خداوند پرداخته است. این کتاب خداوند را به گونه‌ای عجیب توصیف کرده به صورتی که قابل پذیرش هیچ انسان روشنفکری نمی تواند، باشد. در این مقاله به بخشی از این اوصاف اشاره شده و قضاوت درباره‌ی صحت و سقم این مطالب را به عهده‌ی خود خواننده واگذار میکنیم.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22405">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div>